Disclaimer

Ikwillekkerijden.nl (Kamer van Koophandel: 73202584), hierna te noemen Lekker Rijden, verleent u hierbij toegang tot www.ikwillekkerrijden.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Lekker Rijden behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Lekker Rijden spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lekker Rijden.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De aansprakelijk van Lekker Rijden met betrekking tot de diensten beperkt zich tot het advies en onderhandeling van de aan te schaffen auto. Lekker Rijden is niet aansprakelijk voor eventuele schade of storingen die ontstaan na de aanschaf van de auto. Deze verantwoordelijkheid ligt tussen de verkopende en kopende partij.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lekker Rijden.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lekker Rijden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.